Hãy đọc và tìm hiểu về Chính sách bảo mật thông tin để hiểu hơn về những cam kết của Begen nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng. Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng website Begen.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của quy định bảo mật của chúng tôi.

1. Bảo mật về thông tin cá nhân

Begen yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như:

  • Họ và Tên
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Địa chỉ Email
  • Địa chỉ (dùng cho mục đích quản lý đơn hàng, giao nhận)

Việc cung cấp các loại dữ liệu cá nhân được nêu ở trên là bắt buộc để chúng tôi quản lý đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ không thể xử lý đơn đặt hàng của bạn.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Begen chỉ sử dụng các thông tin bạn cung cấp để liên hệ, trả lời câu hỏi hoặc xác nhận thông tin đơn hàng theo tên, địa chỉ và số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ một bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý.

3. Đảm bảo thông tin thu thập luôn được an toàn

Begen thu thập số liệu thống kê về khách truy cập, bao gồm nội dung đã truy cập, quảng cáo và các tìm kiếm được thực hiện trên website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để nắm bắt thị hiếu khách hàng, đồng thời để phát triển, thử nghiệm và cải thiện website. Chúng tôi không thu thập địa chỉ IP hoàn chỉnh. Do đó, dữ liệu được thu thập không thể được kết nối hoặc sử dụng để nhận dạng bạn.

Begen sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để xử lý thanh toán qua website. Họ là những người sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, phục vụ cho nhu cầu thanh toán. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa và sử dụng tiêu chuẩn PCI bảo mật cao nhất có thể.

4. Cookies

Cookies là những tệp nhỏ phát sinh trong quá trình bạn truy cập, hoạt động trên Website được Begen ghi chép lại để đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng và một số mục đích khác.

5. Liên kết với những website khác

Nếu bạn nhấn vào đường liên kết sang website của bên thứ ba, bạn sẽ tạm rời khỏi Begen để vào website mà bạn đã chọn. Begen không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn của các nội dung có trên website đó.

6. Bạn có quyền gì?

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào kho dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa nếu các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ. Ngoài ra, nếu muốn bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn.

6. Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung của các điều khoản này. Bạn có thể thường xuyên kiểm tra về những điều khoản về Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Đối với những thay đổi quan trọng về việc sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Begen, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn bằng Email hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Begen. Nếu có những thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: binhnguyen@begen.vn